Frekans Enerji; TURKAK tarafından akredite edilmiştir