Isı Sayaçları (Kalorimetreler)

ISI SAYAÇLARI (KALORİMETRELER)

_

Bir ısıtma devresindeki sıvı ile alınan veya verilen enerji miktarını ölçümünü yapan bir alettir.

Isı Sayacının Çalışma Prensibi
Isı Sayacı, Q=m.cΔt formülüne göre tüketilen ısı miktarını hesaplamaktadır.
İki ana değişken mevcuttur; sıcaklık farkı ve geçen debi miktarı
Q = Enerji miktarı
M = Geçen su miktarı (debi)
Δt = TI – T2 = Giriş su sıcaklığı – Çıkış su sıcaklığı
C = sabit katsayı

Isı Sayacının Bileşenleri
Bylan Ultrasonik Isı sayac üç bölümden oluşmaktadır.
i -) Ultrasonik debi ölçer Sayaç üzerinden geçen debiyi ultrasonik dalgalar sayesinde ölçer.
ii -) İki adet Sıcaklık sensörü (Direnç termometresi) : Giriş ve dönüş hattı sıcaklıklarını ölçer.
iii -) Elektronik hesaplama ünitesi

Ölçülen debi ve sıcaklıklara göre ısı miktarını hesaplar.