DGİ Periyodik Bakım Hizmeti

Bakım - Arıza Tespiti - Onarım Ne Demektir ?

Bakım: Makinelerin ve mekanik cihazların verimli çalışması için belirli periyodlarla kontrol edilmeleri gerekir. Belirli periyodlarla yapılan kontrol çalışmalarına bakım denir.

Arıza tespiti: Makine ve cihazlarda oluşan arızanın hangi kısımda meydana geldiğinin tespit edilmesine arıza tespiti denir.

Onarım: DGİ cihazlarımızın bakımlarının yapılması sonucunda belirlenen arızaların giderilmesi veya belirli aralıklar sonucunda cihazda bulunan bazı elemanlarının değiştirilmesi işlemine; bir başka deyişle cihazın tekrar işler hale getirilmesine denir.

Bakım yapılmamış 5 yıl sonunda cihaz görünümü
Korozyon sonucu etkilenmiş DGİ bileşeni

Daire Giriş İstasyonuna Neden Bakım Yaptırmak Gerekir ?

Daire Giriş İstasyonunu oluşturan parçalar üzerinde zamanla özellikle su ve ısı değişimlerinin etkileri nedeniyle aşınmalar, bozulmalar, korozyon vb. fiziksel tahribatlar meydana gelir. Belirli bir süre sonra parçaların mukavemeti azalır ve parçalar özelliklerini yitirirler.

Bu yüzden belirli aralıklarla kontrol, ayar ve değiştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu tip cihazlar için önerilen bakım aralığı bir yıldır.

Daire Giriş İstasyonuna Neden Bakım Yaptırmak Gerekir ?

• İstasyonun uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak,
• Performansını en iyi şekilde muhafaza etmek,
• Büyük sorunlar yaratabilecek küçük problemleri ortadan kaldırmak,
• İstasyonun konforlu ve verimli çalışmasını sağlamaktır.

Periyodik Yıllık Bakm Kapsamı

• DGİ bileşenlerinin kontrolü,
• Pislik tutucuların temizlenmesi,
• Eşanjörlerin kontrolü,
• Termostatik sıcak su vanalarının kontrolü ve ayarlarının yapılması,
• Yerden ısıtma karışım vanalarının kontrolü ve ayarlarının yapılması,
• Yerden ısıtma sirkülasyon pompasının kontrolü,
• Balans vanaların kontrolü,
• Daire Giriş İstasyonlarında kaçak su kontrolü ve varsa giderilmesi,