2018 ve Öncesi Tarihli Isı Sayaçlarının Periyodik Muayenelerinin Yapılması Hakkında Önemli Bilgilendirme


Sn. Site ve Apartman Yönetimleri,
Bildiğiniz üzere ısı sayaçlarının periyodik muayane süreleri yasal olarak BEŞ (5) yıldır.

Periyodik Muayene, ısıma giderlerinin paylaşımında kullanılan ısı sayaçlarının doğru ölçüp ölçmediğinin saptanması ve sayaçların kullanılabilmesi açısından hem çok önemli hem de zorunlu tutulmuştur.

Isı Sayacı Muayene Yönetmeliği uyarınca sitelerinde veya apartmanlarında kullanılan ısı sayaçları 2018 ve öncesi damga tarihli ise 2023 yılında periyodik muayenelerini yaptırması zorunludur.

Muayene başvuruları 1 Ocak 2023 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında, sayaçların muayene işlemini ise 31.12.2023 tarihine kadar yaptırması gerekmektedir.

Muayene başvurularını belirtilen zaman içerisinde yapmayan Yönetimler, site veya apartmanlarındaki ısı sayaçlarını mecburen değiştirmek zorunda kalacaktır.

Muayene başvuruları, e-devlet üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetki verilen Isı Sayacı Yetkili Servislerine yapılacaktır. (Başvuru öncesi Yetkili Servis ile sözleşme yapılmalıdır,)

Mevcut eski sayaçlarını periyodik muayene yerine ısı sayacı değişimi yaptırmak isteyen kullanıcılar ise sayaçlarını değiştirmeleri gerekmektedir.

Yasal Dayanak: 6 Temmuz 2018 tarihli “Isı Sayacı Muayene Yönetmeliği” ile 3516 Sayılı “Ölçüler ve Ayar Kanunu”

Isı Sayacı Periyodik Muayene Süresi: Isı sayaçlarının periyodik muayene süresi 5 (beş) yıldır.Kimler

Yaptırmakla Yükümlüdür? Isı sayaçlarının muayene işleminin yapılma sürecinden sırası ile;

Bina Yönetim Kurulu, Bina sahibi ve Bina Yöneticisi sorumludur.
Yaptırım:
Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat etmeyen veya muayenesini yaptırmayan kullanıcılar / bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damgası kopmuş bozulmuş ve damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai şlemler yapılır. (15. Madde c fıkrası gereğince 2022 yılı için Sayaç başına 669TL – 13.375 TL arası idari para cezası bulunmakta olup, 2023 yılı için bu bedel daha da yüksek olabilecektir.)

Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir